DRAMAWIKI

Higo Katsuhiro

Higo Katsuhiro

Japanese Persons

Native name: 肥後克広

Birth name: Katsuhiro Higo

Gender: male

Age: 60 years

Nationality: Japanese Persons

Date of birth: March 15, 1963

Contents

About Higo Katsuhiro

Higo Katsuhiro is a Japanese member of comedy trio “Dachou Club.”

Higo Katsuhiro Dramas & Movies

No data was found

Higo Katsuhiro More Information

Share if you like this

You might also like