DRAMAWIKI

Ashida Shotaro

Ashida Shotaro

Japanese Persons

Native name: 芦田昌太郎

Birth name: Shotaro Ashida

Gender: male

Age: 46 years

Nationality: Japanese Persons

Date of birth: October 9, 1976

Contents

About Ashida Shotaro

Birthplace: Japan_x000D_
Height: 170 cm

Ashida Shotaro Dramas & Movies

No data was found

Ashida Shotaro More Information

Share if you like this

You might also like